κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το ζουμ
αναζήτηση
Δεν βρήκαμε κανένα αποτέλεσμα
ανοίξτε το χάρτη
Χάρτης Χάρτης πορείας Δορυφόρος Υβρίδιο Εδαφος Η τοποθεσία μου ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ Προηγ Επόμενο
Βρήκαμε 0 Αποτελέσματα. Δείτε τα αποτελέσματα
Προχωρημένη Αναζήτηση
Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
βρήκαμε 0 Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Οροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα/πλατφόρμα, αποτελεί μία δωρεάν, μη κερδοσκοπική, εθελοντική/κοινωνική προσφορά του ΠΑΣΥΔΑ, η οποία αποτελεί κατ’ ουσίαν έναν τρόπον τινά διαδικτυακό «πίνακα ανακοινώσεων/αγγελιών», για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να προσφέρει δωρεάν, ή με ελαττωμένο μίσθωμα, διαθέσιμο χώρο προσωρινής-βραχυχρόνιας διαμονής, σε πιστοποιημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, για χρονικό διάστημα μέχρι το πέρας των εκτάκτων μέτρων για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Ο διαχειριστής της παρούσης ιστοσελίδας καθώς και ο ΠΑΣΥΔΑ, σε κάθε περίπτωση:

-δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την ανεύρεση, την επάρκεια, την κατάσταση των εκάστοτε ανηρτημένων καταλυμάτων προς διάθεση

-δεν έχουν την ιδιότητα του μεσίτου, δεν αποσκοπούν και ούτε επιθυμούν οιασδήποτε φύσεως οικονομικό όφελος από την ύπαρξη και χρήση της παρούσης ιστοσελίδας/πλατφόρμας

-δεν αποτελούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμβαλλόμενα μέρη ή εγγυητές, οιασδήποτε υπογραφησόμενης συμφωνίας ή μίσθωσης μεταξύ των ως άνω ιδιοκτητών και των ως άνω ενδιαφερομένων.

Οι όποιες διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες μεταξύ των ως άνω μερών, γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των συμβαλλομένων ως άνω μερών.

Η οιασδήποτε φύσεως χρήση της ιστοσελίδας/πλατφόρμας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η οιασδήποτε φύσεως σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ των ως άνω ενδιαφερομένων μερών (ιατρικό/ νοσηλευτικό προσωπικό και ιδιοκτητών/διαχειριστών ακινήτων προς διάθεση), δεν δημιουργεί, σε καμία περίπτωση, οιασδήποτε φύσεως αξίωση απαίτηση ή δικαίωμα εξ οιασδήποτε αιτίας, μεταξύ του ΠΑΣΥΔΑ και των ως άνω ενδιαφερομένων μερών (ιατρικό/ νοσηλευτικό προσωπικό και ιδιοκτητών/διαχειριστών ακινήτων προς διάθεση)

Η οιασδήποτε φύσεως χρήση της παρούσας ιστοσελίδας/πλατφόρμας, από οποιοδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο, υποδηλώνει, άνευ άλλου τινός, την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των ως άνω όρων χρήσεως της παρούσης ιστοσελίδας/πλατφόρμας.

  • Advanced Search

    Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
  • Our Listings

  • Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις